• ហ្សេនរូយ
  • ហ្សេនរូយ

ផលិតផល

  • បន្ទះជញ្ជាំងឈើការពារបរិស្ថានតាមតម្រូវការ

    បន្ទះជញ្ជាំងឈើការពារបរិស្ថានតាមតម្រូវការ

    បន្ទះជញ្ជាំងអាចត្រូវបានប្រើទាំងជាសមាសធាតុផ្ទុកបន្ទុក និងជាភាគថាសបន្ទប់ ហើយជាទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រើ និងសន្សំសំចៃបំផុតនៅក្នុងអគារលំនៅដ្ឋាន។

    រចនាសម្ព័ន្ធបន្ទះជញ្ជាំងភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន ផ្ទះល្វែង និងនៅក្នុងអគារសាធារណៈដូចជាអគារការិយាល័យ និងសាលារៀនជាដើម។